Dịch vụ tổng đài ảo là giải pháp tối ưu nhất đối với những doanh nghiệp có nhiều chi nhánh cố định hoặc không cố định. Phương pháp này giúp…