Top thiết bị VR tốt nhất 2021

Nhờ sự phát triển của công nghệ, giờ đây bạn có thể tương tác với thế giới giả lập do máy tính tạo ra. Công nghệ này được gọi là công nghệ thực tế ảo (VR). Công nghệ VR mang đến trải nghiệm tương tác với thế giới ảo với cảm giác rất thực vì … Read more

Kính thực tế ảo trong giảng dạy y học

Với việc kiểm dịch do coronavirus mới, các trường đại học và trường học buộc phải điều chỉnh các mô hình giảng dạy đột ngột. Những thách thức mới đã được tạo ra cho các tổ chức và sinh viên: làm thế nào để thích nghi với việc học từ xa (DE) và dạy các … Read more