Thực tế tăng cường là gì? Nó khác gì thực tế ảo

su-khac-nhau-giua-ar-va-vr

Một trong những khái niệm phổ biến khác như ” Web 4.0 “, ” Internet of Things “, ” Artificial Intelligence ” mà chúng ta thường xuyên nghe thấy trong vũ trụ kỹ thuật số và được đề cập trước đây , là “Thực tế tăng cường”, là một trong những xu hướng công nghệ lớn nhất. Một nghiên cứu ngắn … Read more