Kính thực tế ảo trong giảng dạy y học

Với việc kiểm dịch do coronavirus mới, các trường đại học và trường học buộc phải điều chỉnh các mô hình giảng dạy đột ngột. Những thách thức mới đã được tạo ra cho các tổ chức và sinh viên: làm thế nào để thích nghi với việc học từ xa (DE) và dạy các … Read more