Đánh giá kính thưc tế ảo Valve Index

Valve có một lịch sử lâu dài và được lưu trữ với thực kính thực tế ảo, nhưng công ty đã không thực sự phát hành một hệ thống VR của riêng mình cho đến năm 2019. Đó là khi Valve Index ra đời. Cho đến thời điểm này, công ty thay vào đó đã … Read more

Đánh giá kính thực tế ảo Mirage Solo

Kính thực tế ảo Lenovo Mirage Solo là sự hợp tác giữa Lenovo và Google và đây là tai nghe hỗ trợ WorldSense duy nhất trên thị trường kể từ khi HTC hủy bỏ kế hoạch cho một thiết bị Daydream vào năm ngoái Vài năm qua Google đã cố gắng đẩy thực tế ảo … Read more

Đánh giá Flycam ZLRC Beast với Camera 4K

Để tìm kiếm một máy bay không người lái video 4K tốt, chúng tôi cũng tình cờ thấy ZLRC Beast. Bảng dữ liệu nghe có vẻ hứa hẹn với mức giá dưới 200 đô la, nhưng máy bay không người lái cũng có sức thuyết phục trong thực tế? Chúng tôi đã bay một chuyến … Read more