Đánh giá kính thực tế ảo HTC Vive Focus Plus

Vive Focus Plus là một trong những chiếc kính thực tế ảo độc lập (VR) chuyên nghiệp được thiết kế bởi HTC VIVE nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của người dùng một cách dễ dàng nhất mà không cần bất kỳ một thiết bị đi kèm khác như máy tính hoặc điện thoại … Read more

Giới thiệu kính thực tế ảo StarVR One

StarVR là một công ty mà ACER là đối tác sản xuất và đầu tư, đã cho chúng tôi thấy vào ngày kính thực tế ảo tiên tiến của nó STARVR ONE và bây giờ chúng tôi đã có thể thấy trong IFA 2018 mẫu cuối cùng sẽ được bán cho công chúng trong thời … Read more