Đánh giá kính thực tế ảo Goggles AOMWAY

Kính thực tế ảo goggles Aomway Commander là một chiếc kính cho phép người dùng trải nghiệm FPV– First Person View, công nghệ khiến mọi góc nhìn sẽ trở nên tuyệt vời, cho phép người điều khiển có những hình ảnh bên ngoài camera một cách sống động và thực tế nhất như chính bạn … Read more