Tháng: Tháng Một 2018

Kính thực tế ảo

Đánh giá kính thực tế ảo Horus Lite

Kính thực tế ảo Horus Lite là chiếc kính thực tế ảo rất đặc biệt so với những sản phẩm…

Read More »
Kính thực tế ảo

Đánh giá kính thực tế ảo Storm Mirror Supper VR 3D

Kính thực tế ảo Storm Mirror Supper VR 3D là sản phẩm cao cấp hơn của Storm Mirror 2 với…

Read More »
Kính thực tế ảo

Đánh giá kính thực tế ảo Microsoft Hololens

Kính thực tế ảo Microsoft Hololens là một trong những tâm điểm thu hút được nhiều sự quan tâm nhất…

Read More »
Back to top button