Search by category:

Kính thực tế ảo

Đánh giá kính thực tế ảo AR-VRG001

Hehe, xin chào các bạn, lâu rồi mình mới có…
Đánh giá về kính thực tế ảo VRLA

Kính thực tế ảo VRLA là một trong  những chiếc…
Đánh giá kính thực tế ảo Mattel View-Master VR

Kính thực tế ảo Mattel View-Master VR là một trong…

Kính thực tế ảo

Kính thực tế ảo VRLA là một trong  những chiếc kính nằm trong phan khúc kính thực tế ảo giá rẻ nhưng lại có chất lượng tuyệt vời với nhiều…

Kính thực tế ảo LG VR 360 không giống so với những chiếc kính thực tế ảo thông thường trên thị trường sử dụng khe đặt điện thoại vào bên…

HTC Vive là một trong những chiếc kính thực tế ảo cao cấp được đánh giá là một trong những sản phẩm tốt nhất trên thị trường kính thực tế…

Oculus Rift có lẽ là một trong những chiếc kính thực tế ảo mà tất cả những người yêu thích công nghệ thực tế ảo đều muốn trải nghiệm. Tuy…